Gegevensbescherming

Privacy Policy

RIDGIDKollmann.com (webshop by ROM bv) dankt u voor uw bezoek op onze website en uw interesse in onze producten. Wij willen graag, dat u zich bij uw bezoek op onze internetpagina's op uw gemak voelt. De bescherming van uw gegevens is voor ons van groot belang. Hiermee houden wij bij onze zakelijke processen rekening. U mag toegang vragen naar al uw persoonlijke informatie, welke online is verzameld. Neemt u dan contact op met ons.

Inwinnen en verwerking van gegevens

Als u onze websites bezoekt, slaat onze webserver standaard het IP-adres op, dat u door uw Internet serviceprovider hebt toegewezen gekregen. Tevens wordt de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt en de datum en duur van uw bezoek opgeslagen. Gegevens worden alleen dan opgeslagen, wanneer u ons deze op eigen initiatief aangeeft, bijvoorbeeld bij een registratie, een enquête, een prijsvraag of voor het afsluiten van een contract.

Gedragscode

RIDGIDKollmann.com (webshop by ROM bv) gebruikt uw gegevens voor de technische administratie van de websites, voor het klantenbeheer, voor productenenquêtes en voor de marketing uitsluitend in de hiervoor vereiste omvang. Het doorgeven van gegevens aan officiële instellingen en instanties geschiedt uitsluitend in het kader van dwingende nationale rechtsvoorschriften. Onze medewerkers, agenten en dealers zijn door ons verplicht de geheimhouding van persoonlijke gegevens in acht te nemen.

Keuzemogelijkheid

Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en service en u, indien gewenst, hierover vragen te stellen. Natuurlijk geschiedt de deelname aan zulke acties geheel op vrijwillige basis.

Als u niet instemt, kunt u ons te allen tijde schriftelijk hierover informeren, zodat we het gebruik van uw gegevens dienovereenkomstig kunnen tegenhouden. Richt uw schrijven, onder vermelding van blocking' aan:

ROM bv
Klantenservice RIDGID-Kollmann
Harselaarseweg 63
3771 MA Barneveld

Beveiliging

RIDGIDKollmann.com (webshop by ROM bv) heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover we beschikken te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd door de introductie van nieuwe technologieën.

Welke informatie verzamelen wij?

Wanneer u onze website bezoekt, verschaft u ons 2 soorten informatie: persoonlijke informatie welke u bewust kiest bekend te maken (verzameld op een individuele basis) en website informatie verzameld op gezamenlijke basis wanneer u en anderen surfen op onze site.
 

1. Persoonlijke informatie welke u ons verschaft

Registratie informatie

U geeft ons informatie over uzelf, uw bedrijf wanneer u zich registreert en/of aanmeldt voor de nieuwsbrief op.

E-mail informatie

Als u kiest te corresponderen met ons via e-mail, mogen wij de inhoud van uw e-mailberichten samen met uw e-mailadres (inclusief onze reacties) bij ons houden.
 

2. Website gebruiksinformatie

Net zoals andere commerciële websites, gebruikt onze site een standaard technologie, genaamd 'cookies' (zie uitleg 'wat zijn cookies') en web server logs om informatie te verzamelen over hoe onze website wordt gebruikt. De verzamelde informatie via cookies en web server logs kan bijvoorbeeld de datum, bezoektijd, bekeken pagina's, tijdsduur bezoek en bezochte websites direct voor- en na bezoek van onze websites. Wij en onze adverteerders mogen ook kleine delen ('web beacons' of 'clear gifts') gebruiken om vast te stellen welke advertenties en promoties gebruikers hebben gezien en hoe zij hierop hebben gereageerd.

Hoe gebruiken wij de informatie welke u aan ons geeft?

We gebruiken persoonlijke informatie enkel voor administratieve doeleinden. Daarnaast gebruiken we de gegevens om onze businessactiviteiten te vergroten, klantservice te verlenen en andere producten en service kenbaar te maken aan onze klanten en prospects. Af en toe kunnen wij de informatie gebruiken om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen, nieuwe services of speciale aanbiedingen, welke voor u waardevol kunnen zijn. U kunt ons te allen tijde informeren, wanneer u de informatie niet meer wenst te ontvangen. Dit kan zeer gemakkelijk via de 'contact'-button of de 'afmelding'-button bij de nieuwsbrief.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstdocument, welke vaak een anonieme unieke 'indentifier' bevat. Wanneer u een website bezoekt, dan vraagt de computer van de site uw computer toestemming om een file op te slaan op een speciaal daarvoor bestemde locatie voor cookies. Elke website kan zijn eigen cookie naar uw browser sturen als uw browser dit toestaat. Om uw privacy te beschermen laat uw browser alleen toe dat een website toegang heeft tot cookies welke hij reeds heeft verstuurd, dus niet de cookies welke andere sites hebben verzonden.

Hoe gebruiken we de informatie welke we verzamelen via cookies?

Wanneer u winkelt op onze website gebruikt de site de cookies om u te onderscheiden van andere shoppers. Dit zorgt ervoor dat uw winkelwagentje alleen voor u beschikbaar is. In sommige gevallen gebruiken wij cookies om u te beschermen tegen onnodige advertenties en het voorkomt dat u vaker moet inloggen dan nodig is. Cookies, samen met onze log files van de webserver, stellen ons in staat het totaal aantal bezoekers van onze site te berekenen en we zien welke delen het meest populair zijn. Hierdoor kunnen wij continue feedback verzamelen om onze site te verbeteren en af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Cookies stellen ons niet in staat persoonlijke informatie over u te verzamelen en wij slaan geen persoonlijke informatie op welke u overhandigt via uw cookies.

Delen van informatie met derden

In de toekomst kunnen wij allianties, samenwerkingsverbanden of andere zakelijke afspraak aangaan. Persoonlijke informatie, waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mail kunnen worden gegeven om u te voorzien van product/ service informatie, welke wij denken dat interessant voor u kan zijn. In samenwerking met allianties, samenwerkingsverbanden of andere afspraken kunnen wij bepaalde informatie toegankelijk stellen aan derden als wij hebben vastgesteld dat de gegevens op een verantwoordelijke manier wordt gebruikt door een betrouwbare partij. Wanneer wij onze business verder ontwikkelen, kunnen wij bezit of zakelijke aanbiedingen kopen en/of verkopen. Klant, e-mail en bezoekersinformatie is over het algemeen een van de dingen die wordt overgenomen tijdens dergelijke transacties. Het kan ook zijn dat wij dergelijke informatie overdragen gedurende overnames, ontbindingen of zakelijke afsplitsingen.

Aankondiging van nieuwe service en wijzigingen

Af en toe kunnen wij de verzamelde informatie gebruiken om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen rondom onze website, nieuwe services en speciale aanbiedingen, welke wij denken dat voor u waardevol kan zijn. U als klant kan te allen tijde aangeven wanneer u de verstuurde informatie niet meer wenst te ontvangen.

Hoe beveiligen wij de overdracht van informatie?

E-mail wordt niet gezien als een veilig communicatiemedium. Om deze reden verzoeken wij u geen privé informatie te zenden naar ons via e-mail. Sommige informatie welke u tegen komt op onze website wordt veilig verzonden via SSL (Secure Sockets Layer, 128 bit encryption services), welke in staat gesteld is door VeriSign, Inc. Pages. Er wordt gebruikt gemaakt van de technologie welke URL's hebben, startend met HTTPS i.p.v. HTTP. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons.

Hoe zit het met andere websites welke verbonden zijn aan onze website?

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken ondernomen door websites welke verbonden zijn aan onze website, noch aan de informatie of inhoud op de sites. Websites worden vaak via een link weergegeven, aangezien deze waardevol kunnen zijn voor u als bezoeker. Wanneer u via een link op onze site naar een andere site gaat, dan gelden onze algemene voorwaarden niet meer. De privacy policy van de betreffende site is dan geldig. Wij raden u aan om over deze regels meer te lezen voordat u verder gaat.

Uw toestemming

Wanneer u gebruik maakt van onze website geeft u toestemming om uw persoonlijke informatie te verzamelen en te gebruiken, zoals omschreven in de privacy policy. Als wij onze algemene voorwaarden wijzigen, dan zetten wij deze veranderingen op onze website.